הגדרות לנצחון

נצחון מוחלט - טרנספר למתנחלים המוסלמים בעזה(כלומר תכנית התנתקות מהם) ויהודה ושומרון

נצחון חלקי - לקחת שטח גדול מרצועת עזה שיהיה נקי ממוסלמים, רצוי את כל החלק המזרחי של רצועת עזה מצפונה לדרומה, כ70% מרוחבה המקסימלי של עזה, לדחוק את האורקים המוסלמים לים, עדוד עזיבה מרצון של המוסלמים המתנחלים ביהודה ושומרון, והרחבת ההתיישבות היהודית שם


נצחון בקושי - כל החלק הצפוני של הרצועה יהיה נקי ממוסלמים, ותהיה שם עיר יהודית


תיקו  -      גוש קטיף


הפסד מוחלט - "מיטוט חמאס", שאלו מילות קוד של שמאלניהו ממלכתיהו מערביהו לומר שלא תהיה התיישבות