השמאלנים האשכנזים מדברים על אגירת נשק נגד בן גביריסטים, מלחמת "אחים", אלימות להפלת השלטון ועוד... אבל לא נראה לי שהם יהיו אלו שיזרקו את האבן הראשונה

הם אומרים את זה כטקטיקה פסיכולוגית קייקית גאונית פחדנית

למה הם אומרים את זה? כי הם יודעים שאנחנו המזרחים היינו על הסף לומר את זה ראשונים, כי אנחנו צריכים לכעוס ולנקום לא הם הפריוולגים הרודנים, שהרי זו מציאות הפוכה ועקומה, המדוכא צריך לנקום ברודן הפריוולג האליטסט ולא ההפך, הם הבוגדים הם העריצים, הם הפריוולגים והם הלבנים, אז אנחנו היינו צריכים לפעול באלימות נגדם ולא ההפך

לכן, בפסיכולוגיה של הפוך על הפוך, במקום שאנחנו נזדהה כקרבנות  ונתלונן, הם החזירים העשירים הלבנים מתבכיינים שניסו להזיז להם את הגבינה

בהפוך על הפוך הם מאיימים באלימות במקום שאנחנו נאיים באלימות, למה? כדי שישראל השניה לא תחשוב לפעול נגדם באלימות,  הם מנעו מאתנו את המחשבה הזו על ידי כך שהם איימו קודם, ככה זה נתפס בפסיכולוגיה שלנו כאלו הם המתוסכלים, הם אלו שיש להם סיבה לכעוס, למרות שרק לנו יש סיבה באמת לזעום

הבנת את הלוחמה הפסיכולוגית?